Oferta

Kim jesteśmy:
 
 • Jesteśmy zespołem doświadczonych projektantów
 • Posiadamy wiedzę i niezbędne uprawnienia architektoniczno-budowlane.
 • Jesteśmy rzetelni, kierujemy się zasadami etyki i uczciwości.
 • Jesteśmy elastyczni, a każde zlecenie traktujemy indywidualnie.
 • Praca dla naszych Klientów i zadowolenie z naszych usług jest dla nas priorytetem.
 • Pracujemy z wykorzystaniem nowych technologii  skaningu laserowego 3D i fotogrametrii
Co wykonamy dla Ciebie:
 
 • Inwentaryzacje architektoniczne (architektoniczno-budowlane) w pełnym zakresie.
 • Inwentaryzacje wnętrzarskie – w tym kłady ścian, rzuty sufitów i posadzek.
 • Inwentaryzacje konserwatorskie – w tym wymagające detale.
 • Skanowanie laserowe 3D – Faro Focus  jako podstawa w/w, ale również jako wirtualny spacer po obiekcie.
 • Fotogrametrię obiektów – modele 3d i  ortofotoplany ze zdjęć wysokiej rozdzielczości wykonanych za pomocą profesjonalnych pomiarów z drona
 • Digitalizacja CAD archiwalnych dokumentacji budowlanych.

Zalety przestrzennej archiwizacji cyfrowej metodą skanowania 3d:

 • Dokładność – nieosiągalna innymi metodami precyzja i szczegółowość w pełnym zakresie barw,
 • Parametryczność – odwzorowane obiekty w dokładności 1-3 mm w układzie współrzędnych z możliwością wymiarowania, obliczania powierzchni, kubatury, objętości, badania odkształceń, kolizji, etc
 • Efektywność – optymalny stosunek, szybkości i nakładu pracy do poniesionych kosztów,
 • Pojemność informacyjna – chmura punktów to archiwizowanie olbrzymiej ilości informacji zarówno wizualnych jak i technicznych oraz łatwy do nich dostęp, 
 • Kompleksowość – zdolność odwzorowania zarówno skomplikowanej kubatury jak i przedmiotów czy detali,
 • Użyteczność – identyfikacja trudno dostępnych miejsc, skomplikowanych form, wszelkich instalacji czy struktur, nasypów, wyrobisk, terenu, roślinności oraz wielość innych zastosowań
 • Niezależność wyników pomiarowych od temperatury, oświetlenia i wszelkich innych warunków otoczenia

Zakres pełnej profesjonalnej dokumentacji może obejmować:

 • Plan sytuacyjny
 • Rzuty wszystkich kondygnacji
 • Przekroje charakterystyczne
 • Elewacje
 • Rzut więźby dachowej
 • Rzut dachu
 • Rozwiniecie płaszczyzn dachu
 • Kłady ścian
 • Rzut poszadzek
 • Rzut sufitów z elementami wyposarzenia w instalacje
 • Wybrane detale architektoniczne, stolarki, etc
 • Skrócony opis techniczny
 • Zestawienia powierzchni oraz innych elementów wyposażenia takich jak np. stolarka okienna / drzwiowa
 • Dokumentację fotograficzną
 • Wirtualny spacer po obiekcie: cz-b lub w kolorze
 • Trójwymiarowy model obiektu w jakości fotografii wysokiej rozdzielczości
 • Ortofotomapy elewacji, dachu

ale zawsze dopasujemy ją do Twoich potrzeb np. tylko rzut(y), wraz z zestawieniem powierzchni, optymalizując tym samym koszt opracowania.

 

Przykładowe inwentaryzacje w PDF

Po co inwentaryzacja, po co skanowanie 3d, a po co fotogrametria?

Dokumentacja odtworzeniowa stanu aktualnego czyli inwentaryzacja architektoniczna, bądż architektoniczno-budowlana (rozszerzona o branże) może służyć wielu celom jak np. określeniu różnego rodzaju powierzchni (kubatury), zestawieniu pomieszczeń, identyfikacji stanu technicznego, archiwizowaniu stanu obiektu czy w końcu jako podstawia wszelakich prac projektowych na obiektach istniejących. Wg obowiązujących standardów dokumentacja powstaje w aplikacjach CAD jako opracowanie 2D lub 3D i do tego celu wykorzystuje obecnie bardzo nowoczesne metody obrazowania.

Skanowanie 3D czyli w efekcie chmura punktów skanowanego obiektu, może służyć zarówno jako podstawa niniejszego opracowania dając nieosiągalny innymi metodami stopień odwzorowania geometrii, ale również wizualnemu archiwizowaniu stanu faktycznego, np. obiektów o podwyższonej wartości kulturowej, bądź o określonym stanie technicznym wymagającym utrwalenia. Jako taka może również być wykorzystana do wirtualnych spacerów na cele zarządzania obiektem, lub jako prezentacja pomieszczeń do najmu.

Fotogrametria obiektów czyli model przestrzenny wykonany za pomoca drona, to nie rzadko tysiące zdjęć w wysokiej rozdzielczości identyfikujące miejsca bardzo często trudno dostępne. To metoda pozwalająca odwzorowywać bogate formy i zdobienia dając parametryczne ortofotomapy zabytkowych elewacji. Staje sie więc niezastąpionym wsparciem dla opracowywania dokumentacji szczególnie detalicznych oferując jeszcze dokładniejszą archiwizację obiektu. Pozyskane dane jeszcze dokładniej wizualną stan techniczny mierzonego obiektu.

Dokumentację cyfrową CAD 2D w formacie .dwg sporządzamy jako opracowanie na konkretne cele, przykładowo:

1. Architektoniczne – podstawa projektów koncepcyjnych i budowlanych

 • przebudowy / rozbudowy
 • rewitalizacje / adaptacje 
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • projekty podziału nieruchomości / budynku,​

2. Konstrukcyjne – podstawa projektów inżynieryjnych

 • dokumentacja więźby dachowej
 • dokumentacja  wielkogabarytowych konstrukcji
 • identyfikacja trudnodostępnych elementów konstrukcyjnych

3. Wnętrzarskie – podstawa projektów aranżacji wnętrz

 • identyfikowanie rzeczywistej geometrii
 • archiwizacja mockup’ów
 • wsparcie przy efektywnym projektowaniu fit out’ów

4. Komercjalizacji – opracowane graficznie rzutów z wykazem powierzchni zarówno retail, office jak i mieszkaniowych dla najemców/kupców

 • wykazy/zestawienia powierzchni aktualnych lub proponowanych (koncepcje)​
 • projektowanie i optymalizacja powierzchni biurowej – spaceplany​
 • weryfikacja powierzchni​
 • dokumentacja zmian

5. Konserwatorskie – projekty ekspertyz i programów konserwatorskich

 • zalecenia konserwatora zabytków
 • pozyskiwanie finansowania na renowacje
 • dokumentacja pozwalająca odtworzyć / restaurować detale
 • archiwizacja stanu aktualnego 

6. Audytów energetycznych

 • podstawa wytycznych do wykonania termomodernizacji budynku
 • podstawa do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku

7. Inwentaryzacji dendrologicznych

 • identyfikacja ilości, średnicy i wysokości drzewostanu
 • precyzyjne obrazowanie roślinności

8. Dokumentacji powykonawczej wszelkich inwestycji kubaturowych

 • aktualizacja dokumentacji
 • obliczanie odległości, powierzchni, kubatury,
 • badanie kolizji, odkształceń, nierówności powierchni
 • obliczanie grubości tynków

9. Urzędowo-administracyjne

 • zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • wykupy mieszkań / lokali użytkowych​
 • przekształcenie własnościowego  spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność
 • zalecenia / ekspertyzy P. POŻ.
 • legalizacja samowoli budowlanej​
 • podstawa wyliczania udziałów własnościowych
 • podstawa wyliczania powierzchni najmu
 • podstawa wyliczania powierzchni do podatku